Grattis till slag! Dela med er av glädje på våra sociala medier, med att tagga er med #karlshamnsgk. Instagram och Facebook. Genom att göra det, ger ni oss rätten att dela på våra sidor. Vi vill dela er glädje.

Vad händer nu?

Efter avslutad rond skriver Du rent scorekortet och ser till att Du och markör signerar detta (även om ronden avbryts i förtid). Notera namn, Golf-ID och telefonnummer om Du inte känner markören. Lämna in scorekortet till kansliet för kopiering, men behåll originalet.

Presentation av spelare som gjort HIO på klubben. Sidan är central från Svenska HIO klubben och spelaren måste själv anmäla till sidan. Gör detta på HIOKLUBBEN.se


Vad är en Hole in one?

Definition av HIO enligt Spel- och Tävlingshandboken

Med hole-in-one (HIO) menas att ha score 1 enligt Regler för Golfspel, på ett hål under en påbörjad rond. Dessutom gäller följande villkor:

  • Banan måste ha giltig banvärdering.
  • Spelet ska ha påbörjats på av tävlingsledningen/klubben anvisad första tee och hålen ska ha spelats i rätt ordningsföljd.
  • Bollen ska ha hålats på ordinarie green efter ett slag från för ronden bestämd tee.
  • Scoren måste kunna intygas av markör, annan spelare eller person som sett slaget och godkännas av klubben.

Anmärkning 1: Ronden behöver inte fullföljas.
Anmärkning 2: Hålets längd saknar betydelse.
Anmärkning 3: Om en spelare har scoren 1 på hål 1 eller hål 2 (eller på båda) och det senare under ronden visar sig att spelaren brutit mot någon av följande regler: 4-1, 4-2, 4-4 (Klubbor) och 6-4 (Caddie) och om tävlingsregeln beträffande transportmedel används, är det inte hole-in-one.