Vad innebär en Custom fitting? Vi anpassar utrustning utifrån varje individs unika rörelse och fysiska förutsättningar. Tar hänsyn till golffärdigheter och önskemål på utrustning. Att kolla behovet i spelet, vad gör det så enkelt som möjligt.

Funderar du på nya klubbor? Då ska du naturligtvis boka en custom fitting hos oss. Här får du professionell hjälp att få dina nya klubbor och ditt set anpassat till just din fysik, din sving och ditt spel. Och det gäller oavsett vilken handicap du har. Dessutom är det lärorikt och gratis när du köper klubborna av oss. Vi är igång med utprovningar av klubbor från vecka 7 i studion.  

Custom fitting är till för alla kategorier av golfare. Att anpassa utrustningen efter varje individ istället för att individen ska anpassa sig efter utrustningen. Detta är inte minst viktigt för en en ny golfare då tekniken ska bli så enkel som möjligt att lära sig.

Vilka mål har du med din golf och vad vill du ha ut av spelet?

Mer LÄNGD?
Bättre längdkontroll och riktning?
En annan bollflykt?
Träffa bollen bättre varje gång?

Putterutprovning - blir en Nyhet 2023. Välkomna med er förfrågan om test.

Tillsammans med Henrik Wåhlin -  PGA Pro på klubben, får du hjälp med vilka möjligheter som finns att förbättra din golf. Med hjälp av teknisk utrustningen och stor kunskap ger vi dig rätt utrustning. Henrik är utbildad på klubbmärken som representeras i shopen.

Du vill göra en utprovning.
Boka du tid i Golfstore shopen på 0454-500 85. Utprovningen tar ca en 1 timme och görs på rangen i en riktig miljö. Där vi ser hur bollen flyger, vilket är det viktigaste i processen. Anpassning av putter eller wedgar görs på vårt närspelområde.

Priset för en Custom Fitting är 800 (400) kr. (Vid köp ingår utprovningen. Ett set eller driver ca 60 min, övrigt ca 30 min)