Levelkort - Våra utbildningskort på Karlshamns Gk

Se din utveckling genom att levla dina kunskaper till en ny nivå. Ett roligt och utmanade sätt att träna golf på och ett av våra verktyg för att se sin egen utveckling under säsongen.

Level för våra knattegolfare

Vi kör vidare med våra populära levelkort. Detta är våra yngsta golfares "Gröna Kort" Precis som i datavärlden gäller det att komma till en ny "level" i ditt golfspel. Vi anpassar korten efter era kunskaper och ni genomför testerna tillsammans med förälder eller ledare. 

Korten finns i färgerna - Grön - Röd - Gul - Vit

Nytt kort erhålls när man uppvisar klarad nivå. Delas ut av Henrik vid veckoträningen. 

Varje kort har momenten - Spel - Puttning - Inspel (närspel) etc

Momenten görs på lilla fältet vid äventyrsbanan.

Läs nedan vad som gäller för klarad nivå:

  • Testet får bara göras en gång / vecka
  • Testet görs med föräldrar eller ledare på träning
  • Träna och förbered er med egen träning
  • Se det som en rolig utmaning
  • Följ instruktionerna för varje kort

 Levelövningarna och tester är ett väldigt bra komplement till egen träning.


Övningarna för respektive kort finns här >>