Kommittéer

Karlshamns Golfklubb är en förening och i denna anda är våra kommittéarbeten viktigta för att trygga framtiden för klubben. 

I de olika kommittéerna genomförs olika arrangemang, aktiviteter och tävlingar under säsongen. Vi har aktivitet för damer, herrar, seniorer och juniorer. Utöver detta får vi hjälp av engagerade medlemmar till teoriutbildningar för nybörjare, ungdomsledare, golfvärdar och röjning mm. Vi är väldigt tacksamma för denna möjliget och ser gärna fler i denna rollen.