Anmälan till frivilliga arbetsgruppen

Här kan du anmäla dig till Frivilliga arbetsgruppen!

Arbetena startar tisdagen 26/4!

Sista tillfället är planerat till 27/9.

Man kommer och är med när man kan!

Inget arbete i juli månad.