Dam- och herrsenior

Senior är man från och med det år då du fyller 50 år som dam och 55 år som herre!

Välkommen i gänget !! 

Från och med säsongen 2016 är damerna 50+ och herrar 55+ samlade i en gemensam kommitté med ett gemensamt tävlingsprogram. 

Våra tävlingar finns i tävlingslistan och i dokumentet "Tävlingsprogram Seniorerna 2020"

Utöver den organiserade tävlingsverksamheten spelas spontangolf mån- och fredagar, med manuell lottning och resultatuträkning.
Vi har vid dessa speltillfällen ej förtur till banorna.  Vår tävlingar och spontangolf fördelar vi ungefär jämnt mellan Nya och Gamla banan.  Spontangolfen är öppen för alla, både damer 50+ och herrar 55+. 

Seniorerna deltar även med lag i Blekingeseriens åldersklasser. Laget i resp. klass består vid varje tävlingstillfälle av 6 deltagare, varav de 4 bästas resultat räknas. Spelformen är slagspel, scratch.