Medlemmar i seniorkommittén

Seniorkommittén leder och fördelar arbetet i kommittén, det är framförallt tävlingar för medlemmar damer 50+ och herrar 55+ som kommittén arbetar med. Andra arrangemang är regelinformation, upptaktsmöte, "hemliga bussresor" mm för medlemskategorin seniorer.

Tomas Carlsson

Ordförande

Arne Wilhelmsson

Sekreterare
Tävlingsledare

Tävlingsledare

Per-Inge Eriksson

Margareta Sköld

Kerstin Danielsson

Henrik Crafoord

Stig-Arne Olsson

Pelle Pettersson

Stefan Jönsson