Seniorernas Puttingmasters -spelregler

Spelregler
 
1. Du startar från Tee hål nr 1 och tillsammans med dina spelkamrater går du i rask takt fram till greenen.

2. Där väntar en liten ”teebox” och ett hål. Alla i bollen får en gemensam minut på sig att läsa linjen. Därefter skall Spelare 1 göra sig redo för första putten.

3. De andra som inte puttar, får inte stå i puttlinjen, vare sig framför eller bakom spelaren som puttar.

4. När Spelare 1 slagit sin putt skall bollen markeras och det blir Spelare 2’s tur att putta. Osv. Flaggan får sitta kvar i hålet vid allas förstaputt. Ingen "passning" av flaggan är tillåten (Tillagt 2018-10-14) 

5. När samtliga slagit första putten fortsätter den som ligger längst från hålet osv tills alla hålat ut. Scoren förs som slag på scorekortet (antal puttar).

6. Därefter går fyrbollen vidare till nästa green. Om puttning pågår på denna, får man ej gå närmare än ca 50 meter.

7. Den med lägst antal puttar får honnören på nästa hål precis som vanligt.

8. Efter 18 hål summeras resultatet som vanligt, scorekorten signeras och lämnas in.

9. Vi räknar med att ”gångtiden” på en normal 18-hålsbana är 2 till 2½ timma och det betyder hygglig promenadtakt. 

10 Särskiljning
Om två eller flera spelare får lägsta antalet puttar avgör i första hand sista 9, sedan sista 6 och till slut sista 3 hålen. Skulle fortfarande två eller flera spelare ha samma resultat, delas första priset. TL gör denna kontroll! 

 11. LAGSPEL
Bollen är laget och allas puttar per hål summeras till lagresultat.
Om två eller flera lag får lägsta antalet puttar avgör i första hand sista 9, sedan sista 6 och till slut sista 3 hålen. Skulle fortfarande två eller flera lag ha samma resultat, delas första priset. TL gör denna kontroll!

4-boll bland 3-bollar får multiplicera sin sammanlagda lagscore med 0,75 (3/4) som avdrag.

3-boll bland 4-bollar multipcerar sin sammanlagda lagscore med 1,33 (4/3) som påslag. (Ändrat 2017-10-17)