Niklas ny klubbchef

Efter ett omfattande arbete och en lyckad rekrytering är vi stolta att presentera Niklas Lindborg som vår nya Klubbchef.

Efter noggrann planering och med en tydlig vision för framtiden, har Karlshamns Golfklubb tagit ett steg mot ökad samverkan och strategisk utveckling. 

I denna satsning har vi tagit beslut om att övergå från en vd-roll till en mer kollegial struktur med tydligare fokus på verksamhetsledning och samordning.
 
Med över 30 års erfarenhet inom golfnäringen och en gedigen bakgrund från olika befattningar, där Niklas innehaft flera nyckelpositioner som PGA Pro/Instruktör, juniorutvecklare, shopansvarig, klubbchef, samt haft ansvar för verksamhets- och personalutveckling i både södra Sverige och Danmark, är Niklas väldigt väl rustad för sin nya roll.

 

Niklas är en stark ledare för klubbens nästa utvecklingsfas.
 
Varmt välkommen hem till Karlshamns Golfklubb, Niklas!

Kommentarer