Personal

Lars Pettersson

Tf Klubbchef

Jesper Holmberg

Head Greenkeeper

Jesper Holmberg är ansvarig greenkeeper

Henrik Wåhlin

Instruktör

Henrik Wåhlin är instruktör på klubben sedan 2005. Han ger er hjälp med utbildning, utprovning av klubbor och allmän service på klubben.