Spelrätter

Du som vill sälja maila på info@karlshamnsgk.com

Namn och telefonnr och Golf-ID.

Informationen kommer att ligga ute max 3 månader, eller tills dess du rapporterar att försäljning skett, eller om du av annan anledning vill ta bort informationen. Affären är mellan köpare och säljare.

Klubben måste däremot skriva över avtalet till ny ägare. Mail till info@karlshamnsgk.com

 

Vill sälja:

 Jan-Erik Börtz      0708-729161
 Liselott Johansson  0707491525
Anders Nilsson  0701709750
Mats Wulff   0708-220808 
Maj-Gull   0708-161650
   
 Stefan Gustafsson  0703-057592
 Mona Johansson  0705131404
Gerrit Rigter

 0702619363

 

Anders Agnesson        0763239933

Jennifer Agnesson       0763239933

Robert Skogström       0702 - 893453

Irene Bylund               0454-51788

Leif Gyllen                  070-3367196

Bengt Janghed            0454-87503

Thomas Ekeblad        0709-329102

Anneli Mattsson         0708-562850

Bengt Mellhammar     073-4035145

Gudrun Knudsen       0703-218849

Ole Toft-Knudsen      0703-218849

Anna Lindberg          0703-510132

Eje Sjöström            0703-457587

Lena Åström            0708-189200

Lars Gunnarsson    0459-80109

Ruth Carlsson         0706-807440

Britt-Marie Bengtsson 0705-390778

Boje Bengtsson          0705-390778

Sven Håkansson        0708-129842

Pertti Kinnunen         0706-327853

Ann-Margret Sandgren 0760-280057

Irene Svensson        0705-613889 (Göran Bengtsson)

Stig Bejmar             0454-53096

Bo Löfgren              0735-630 202 ( Anne-Lie Börjesson)

Tina Liljegren          0709-122402

Torbjörn Kaspersen  0709-122402

Anders Gustafsson 0705-312218 (Ulf)

Börje Svensson        0706-423 658

Per-Erik Nilsson       0703-993129

Holger Isacsson       0722-351896

Jöregn M Svensson   0735-101196

Kerstin Linnander      0708-112244

Hans och Kerstin Gustafsson 0456-30166

Ove Svensson           0731-803696
Gunnel Petersson      0734-088642

Ove Ysberg               0737-236284

Sten-Ove Jönsson     0709-152282
Malin Lundin             0733-580280

Elisabeth Karlsson Fornhammar 0705-263222

Göran och Lisa Folkesson 0705-688661

Orvar Palm 0733-825884

Christer och Siv Carlsson 0709-494671

Bengt Åström 0702-668870

Gunilla och Tommy Andersson 0703-293866

Kent Bergman           0761-037115

Elisabeth Nilsson       0705916072

Kent Bergman           0761037115

Jörgen Hansson         0720-122899

Gunilla Clemendtsson 0733-354577

Agneta Eriksson         0706-901881

Anngerd Carlsson       0738140284

Björn Möller               0702-893455

 Rolf Öhman              0702-243274

Thomas Arvidsson      0706-077685
Per håkansson            0766-188989

Lennart Fohlin           0706669462