Tävlingsbestämmelser

Välkomna att tävla på Karlshamns Gk. Klubbens tävlingar är öppna för spelare med officiellt hcp från svensk golfklubb om inte annat är angivet i tävlingsprogrammet.

EGA Exakt Tävlingshandicap
EGA Exakt Tävlingshandicap (EGA ET) tillämpas i alla klubbens tävlingar. Detta innebär att spelare utan EGA ET kan anmäla sig och delta i tävling men man kommer ej med i resultatlistan eller får pris. Även vid lagtävlingar gäller detta, alla i laget måste ha EGA ET för att komma med i resultatlistan.

EGA ET får man i samband med årsrevisionen om man registrerat minst fyra (4) rundor under de senaste 12 månaderna.
De som inte har EGA Exakt Tävlingshandicap kan få det genom att spela och registrera minst fyra (4) rundor under innevarande säsong.

Anmälan till tävling skall göras i tid i enlighet med de tider som finns utsatta i tävlingsinformation på hemsidan/Min golf.se. Anmälan görs i hemsidan eller Min golf.se alt via shopen.

Efteranmälningar tas emot, men då enbart som reserv i fall någon ordinarie lämnar återbud eller blir sjuk, efteranmälan sker direkt till Tävlingsledaren per telefon alt. e-post.

Starttid 
– Vid lottning tas endast hänsyn till de önskemål som kan lämnas vid anmälan, det vill säga tidig och sen start. Är det flera klasser i tävlingen,blir det tidig och sen start i respektive klass.

Prisutdelning – Sker så fort som möjligt efter att sista bollens resultat är registrerat i GIT (tävlingsadministrationsprogrammet) . Vid prisutdelningen måste man vara närvarande för att få pris.