Tävlingsformer

 

Slagtävling (Sl)

Bollen skall hålas ut oavsett hur många slag som behövs.

Fullt spelhandicap.

 

Slaggolf (Sg)

Antal slag är maximerat till hålets par + 5 slag (max = 8, 9, 10).

Fullt spelhandicap.

 

Poängbogey (Pb)

Antal slag på respektive hål omräknas till poäng.

Fullt spelhandicap.

 

Mixed

En dam och en herre bildar lag.

 

Match

Spelare spelar mot varandra hål för hål med reducerat handicap enligttävlingsbestämmelserna. Antal slag som spelare med högst handicap har på den lägre utdelas enligt banans indexering.

 

Fyrboll (bästboll)

Slaggolf eller poängbogey.

Två spelare bildar ett lag och båda spelarna spelar sina egna bollar och redovisar dessa på scorekortet. Den boll som har bäst resultat blir lagets resultat.

Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90 % av sitt spelhandicap avrundat till närmaste heltal.

 

Foursome

Slaggolf eller poängbogey.

Två spelare bildar ett lag och väljer vilken spelare som skall göra utslag på jämna respektive ojämna hål. Spelarna skall slå vartannat slag på samma boll. Den spelare som inte gör utslaget skall göra nästa slag osv.

Gemensamt spelhandicap, som är lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap.

 

Greensome

Slaggolf eller poängbogey.

Två spelare bildar ett lag och båda gör utslag på varje hål. De väljer sedan med vilken boll de vill fortsätta spela. Den som inte slog ut den valda bollen skall spela nästa slag och därefter spelas vartannat slag.

Sidans gemensamma spelhandicap är summan av nedanstående

 – spelare med lägst spelhandicap reduceras till 60 %

–        spelare med högst spelhandicap reduceras till 40 %

Lagets reducerade spelhandicap

–        räknas med en decimal vid slaggolf

–        avrundas till närmaste heltal vid poängbogey

 

Irish Greensome

Lika ovan med skillnaden att man på hål med par 4 och par 5 väljer boll efter andra slaget.
Båda spelarna slår ut och går därefter till partnerns boll och slår ett slag till. Därefter väljer man vilken boll man skall spela vidare på. Den spelaren som INTE slog det senaste slaget på den valda bollen slår nästa slag.

På hål med par 3 väljs dock boll efter första slaget.

 

Scramble

2 - 4 spelare.

Alla spelare i laget spelar sin boll och därefter väljer man den boll som man tycker är bäst placerad, läget markeras. Inom ett scorekort från denna plats spelar samtliga spelare sina bollar. Samma förfarande vid varje slag tills bollen är hålad.

2 spelare = 25 % av sammanlagt spelhandicap med en decimal

3 spelare = 15 % av sammanlagt spelhandicap med en decimal

4 spelare = 10 % av sammanlagt spelhandicap med en decimal

 

Texas Scramble

4-mannalag.

Enligt ovan med tillägget att minst 4 utslag per spelare måste användas. De återstående två slagen väljs fritt i laget.

 

Florida Scramble

Som Scramble ovan men med tillägget: alla i laget slår ut från tee. Från den boll man väljer slår INTE den spelaren vars boll man valt.

3 eller 4-mannalag.

Rumble/Irish Rumble

Slaggolf eller poängbogey.

Fyra spelare bildar ett lag. På hål 1-6 räknas ett resultat, på hål 7-12 räknas två resultat, på hål 13-17 räknas tre resultat och på hål 18 räknas alla fyra resultaten.

Fullt spelhandicap.

 

Ryder Cup

Slaggolf eller poängbogey.

Två spelare bildar lag. På hål 1-6 spelas foursome, på hål 7-12 spelas fyrboll bästboll och hål 13-18 spelas som singelspel.

Spelhandicap enligt resp. spelform.