CBA – COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT
I alla ronder över 18 hål som administreras i GIT Tävling beräknas automatiskt ett CBA-värde förutsatt att minst tio spelare med exakt handicap 26,4 eller lägre deltar.

CBA  kompenserar för extrema spelförhållanden så handicap justeras i ungefär samma utsträckning som under normala förhållanden.

CBA kompenserar den relativa påverkan som väder och andra förhållanden har på scoreprestationen på samma sätt som slopesystemet kompenserar för den relativa svårigheten i bandesign. Till skillnad från slope tillämpas justeringarna på samma sätt för alla spelare i handicapgrupperna 1-5.

CBA räknas automatiskt ut av GIT (Golfens IT-system) direkt efter tävlingen och i samband med HCP-överföringen på alla spelare. Det finns ingen möjlighet för någon GIT-administratör att ändra CBA på en tävling, allt sker helt automatiskt.

Buffertzonen kan som mest förskjutas två steg nedåt (CBA -2). Spelades banan under extremt svåra förhållanden kan CBA få värdet -2/RO vilket innebär att enbart sänkningsscorer registreras och höjningsscorer nedanför buffertzonen påverkar inte den exakta handicapen.

Buffertzonen kan som mest förskjutas ett steg uppåt (CBA +1), det vill säga banan spelades under onormalt lättspelade förhållanden. Har spelaren 37 poäng sker ingen sänkning av exakt handicap.

OBS! CBA räknas automatsikt ut av GIT (Golfens IT-system) direkt efter tävlingen och i samband med HCP-överföringen på alla spelare. Det finns ingen möjlighet för någon GIT-administratör att ändra CBA på en tävling, allt sker helt automatiskt.